trung tâm tài chính thủ thiêm

The River Thủ Thiêm

Đại lộ vòng cung, KĐT Thủ Thiêm, Quận 2, TP Thủ Đức, TP HCM

The Metropole Thủ Thiêm

KĐT Thủ Thiêm, Quận 2, TP Thủ Đức, TP HCM