tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (1)
tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (2)
tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (3)
tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (4)
tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (5)
tong-quan-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-overview- (6)
chu-dau-tu-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-deverloper- (1)
chu-dau-tu-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-deverloper- (1)
chu-dau-tu-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-deverloper- (2)
vi-tri-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-location- (1)
vi-tri-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-location- (2)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (1)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (2)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (3)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (4)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (5)
mat-bang-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-floorplan- (6)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (1)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (2)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (3)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (4)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (5)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (6)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (7)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (8)
tien-ich-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-utilities- (9)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (1)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (2)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (3)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (4)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (5)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (6)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (7)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (8)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (9)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (10)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (11)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (12)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (13)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (14)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (15)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (16)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (17)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (18)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (19)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (20)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (21)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (22)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (23)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (24)
thiet-ke-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-design- (25)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (1)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (2)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (3)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (4)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (5)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (6)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (7)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (8)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (9)
nha-mau-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-model- (10)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (1)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (1)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (2)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (3)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (4)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (5)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (6)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (7)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (8)
thuc-te-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-reality- (9)
gia-ban-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-saleprice- (1)
gia-ban-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-saleprice- (2)
gia-ban-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-saleprice- (3)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (1)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (2)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (3)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (4)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (5)
chinh-sach-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-policy- (6)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (1)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (2)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (3)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (4)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (5)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (6)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (7)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (8)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (9)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (10)
diem-noi-bat-thanh-pho-cafe-coffee-city-buon-me-thuot-vn-highlights- (11)
previous arrow
next arrow

THÀNH PHỐ CÀ PHÊ – THÀNH PHỐ MẪU MỰC – CỘNG ĐỒNG TỈNH THỨC

Trên vùng đất bazan màu mỡ hình thành từ những ngọn núi lửa qua hàng trăm triệu năm, dải đất Tây Nguyên linh thiêng, huyền thoại với những bản trường ca, sử thi hào hùng, cùng những người con núi rừng phóng khoáng, giàu truyền thống tốt đẹp đã tạo nên những hạt cà phê năng lượng Robusta đặc biệt nhất thế giới với thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột.

Cũng chính tại mảnh đất này, THÀNH PHỐ CÀ PHÊ: “THÀNH PHỐ MẪU MỰC – CỘNG ĐỒNG TỈNH THỨC” mang tầm vóc quốc tế, chứa đựng tâm huyết của Trung Nguyên – Tập đoàn khai nghiệp từ mảnh đất cao nguyên với mong muốn góp phần tạo dựng vùng đất Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ Cà Phê Toàn Cầu, nơi hội tụ của những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Thành phố Cà phê được nhận định là “dự án vàng của thủ phủ nông sản tỷ đô”.

Mục lục nội dung chính

TỔNG QUAN DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

Thông tin dự án

Với quy mô 45.45 ha, Thành phố Cà phê được quy hoạch để trở thành ĐÔ THỊ SINH THÁI – VĂN HÓA đầu tiên và lớn nhất giữa Tây Nguyên đại ngàn.

Tên dự án: Thành phố Cà phê – Thành phố mẫu mực – Cộng đồng tỉnh thức

Chủ đầu tư: Tập đoàn Trung Nguyên Legend

Vị trí: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Tổng diện tích: 45.45 ha

Mật độ xây dựng: 27%

Mật độ cây xanh và mặt nước: Hơn 50%

Loại hình sản phẩm: Nhà liên kế, Nhà phố thương mại, Biệt thự,…

Ngân hàng tài trợ: Seabank

Sứ mệnh: Phổ truyền lối sống tỉnh thức, xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê toàn cầu.

CHỦ ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND

Trung Nguyên Legend – Tập đoàn khai nghiệp tại Buôn Ma Thuột, có tầm nhìn trở thành Nhà lãnh đạo cà phê Toàn cầu, luôn tiên phong trong việc khơi nguồn sáng tạo, khởi xướng Lối sống Tỉnh thức hướng đến hệ giá trị Chân – Thiện – Mỹ cho từng cá nhân, tập thể, tổ chức.

Trong khuôn viên dự án Thành phố Cà phê, ngay khi bắt đầu khởi xướng, Trung Nguyên Legend đã đầu tư xây dựng Bảo tàng Thế giới Cà phê. Chỉ hai năm hoạt động, Bảo tàng Thế giới Cà phê đã trở thành trở thành biểu tượng của ngành cà phê Việt Nam và đón 1 triệu lượt khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia; là điểm đến yêu thích của các cấp lãnh đạo Trung Ương, các Đại sứ, Lãnh sự… khi có dịp đến Tây Nguyên, góp phần ghi tên TP. Buôn Ma Thuột lên bản đồ cà phê thế giới.

Tinh thần phụng sự cộng đồng chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Trung Nguyên Legend trong suốt 25 năm qua. Trung Nguyên Legend đã chinh phục được những người yêu và đam mê cà phê ở hơn 80 quốc gia vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, với tâm huyết dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, Trung Nguyên Legend đã khởi xướng Hành trình từ trái tim: Hành trình Lập chí vĩ đại Khởi nghiệp Kiến quốc dành cho 30 triệu thanh niên bằng cách trao tặng hệ thức thành công qua Tủ sách nền tảng đổi đời, nhằm xây đắp chí lớn vĩ đại, tạo lập phong trào khởi nghiệp kiến quốc mạnh mẽ!

Với mục tiêu góp phần tạo dựng vùng đất Tây Nguyên, Buôn Ma thuột trở thành Thủ Phủ Cà Phê Toàn Cầu – Điểm đến của cà phê thế giới giới, THÀNH PHỐ CÀ PHÊ – THÀNH PHỐ M U MỰC – CỘNG ĐỒNG TÍNH THỨC chứa đựng rất nhiều tâm huyết của TẬP ĐOÀN TRUNG NGUYÊN LEGEND – Tập đoàn khai nghiệp từ chính quê | hương Buôn Ma Thuột.

CÁC ĐỐI TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

KIỆT TÁC HỘI TỤ CÁC ĐỐI TÁC DANH TIẾNG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM

Gặp nhau bởi cùng chung những sự mệnh vì những giá trị của con người, Trung Nguyên Legend và các Đối tác luôn đặt sự sáng tạo, tối ưu lên hàng đầu. Không chỉ vậy, nhằm cùng nhau tạo tác ra một kiệt tác để đời tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Thành phố Cà phê cũng được lựa chọn những giải pháp theo tiêu chuẩn tốt nhất trong tất cả các khâu như: quy hoạch, thiết kế kiến trúc, hạ tầng, thi công xây dựng, quản trị vận hành bất động sản…

Savills

Tập đoàn quản lý và cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới.

Savills có mạng lưới tại hơn 70 quốc gia với hơn 700 văn phòng và công ty thành viên khắp Châu Mỹ, Châu  Âu, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Phi, Trung Đông.

Công ty Cổ phần xây dựng An Phong: Với gần 14 năm trong xây dựng công nghiệp và thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, An Phong đã thực hiện nhiều dự án trọng điểm trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực: chung cư, resort, công trình văn hóa, khu đô thị, khách sạn, trung tâm hội nghị… Các dự án tiêu biểu An Phong đã thực hiện như: GEM Center, Vinhomes Grand Park, Samiri – Khu đô thị Sala, The Arena Cam Ranh, Bảo tàng Thế giới Cà phê…

Mass Design Group

Tổ chức chuyên làm việc với chính phủ các quốc gia trên toàn cầu về tư vấn thiết kế, quản lý dự án và quy hoạch. Các thiết kế của Mass. là kiến trúc chữa lành điển hình độc đáo, duy nhất trên thế giới vì những giá trị của con người. Mass đã có nhiều công trình gây ấn tượng sâu sắc với thế giới như: Bệnh viện New York, Hoa Kỳ; Ilima – trường tiểu học bền vững tại châu Phi, Bệnh viện Cheskio, Nhật Bản. Đặc biệt trong năm 2020, Mass đã được vinh danh là “Nhà sáng tạo kiến trúc của năm” với những thiết kế không gian giúp bảo vệ sức khỏe con người trước đại dịch Covid-19 – theo thời báo Wallstreet Journal.

Công ty tư vấn thiết kế A21 Studio (Việt Nam)

Là đơn vị tư vấn thiết kế ưu tú với những công trình kiến trúc độc đáo, giành nhiều giải thưởng Quốc Tế như: “1 resort” – giải thưởng kiến trúc xanh Việt Nam năm 2012, “công trình 9 Spa” – giải thưởng kiến trúc châu Á; và đặc biệt là công trình The Chapel (Nhà Nguyện) đã giành giải Công trình của năm tại Festival Kiến trúc Thế giới 2014. Trung tâm hội nghị GEM tại TP.HCM cũng do A21 Studio thiết kế. Do vậy A21 Studio là đơn vị được Trung Nguyên Legend lựa chọn để tư vấn thiết kế kiến trúc cho Bảo tàng Thế giới Cà phê.

VỊ TRÍ CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA

Thành phố Cà phê – Dự án tọa lạc ngay đường Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột.

Trong bán kính 2-10km có thể dễ dàng kết nối với: bệnh viện, sân bay, bến xe, siêu thị, những khu du lịch sinh thái hoang sơ với không khí trong lành, trung tâm hành chính,…

+ 1.2 km: Chợ trung tâm Buôn Ma Thuột

+ 1.5 km: Tượng đà chiến thắng, sân vận động, Bệnh viện đa khoa, Uỷ ban nhân dân thành phố

+ 1.7 km: Siêu thị

+ 2 km: Làng cà phê Trung Nguyên

+ 2.4 km: Hoa viên thành phố

+ 3 km: Bến xe phía Bắc

+ 3.2 km: Trường Hoàng Việt

+ 3.7 km: Đại học Buôn Ma Thuột

+ 5.8 km: Cụm công nghiệp Tân An

+ 6 km: Bến xe phía Nam

+ 7 km: Sân bay Buôn Ma Thuột

+ 23 km: Thác Draysap

KẾT NỐI HẠ TẦNG

+ Phía Bắc giáp đường Vành Đai. Phía Nam giáp khu thương mại. Phía Đông gần ngay bệnh viện thành phố. Phía Tây giáp đường Vành Đai.

TỌA ĐỘ VÀNG CỦA THỦ PHỦ CÀ PHÊ TOÀN CẦU

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là tọa độ giao nhau giữa quốc lộ 14 (nối thành phố Pleiku, Gia Lai và Kon Tum) quốc lộ 26 (nối thành phố biển Nha Trang – Khánh Hòa), quốc lộ 27 (nối thành phố ngàn hoa Đà Lạt – Lâm Đồng). Nhờ Vị trí đặc biệt này nên Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm kết nối của 5 tỉnh Tây Nguyên với khu vực duyên hải miền Trung, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Không chỉ vậy, Đắk Lắk có 73.4km đường biên giới tiếp giáp Với Campuchia – tỉnh nằm trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam nên được định hướng để trở thành một cực phát triển của khu vực. Đây chính là điều kiện để Thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng Cơ hội kết nối kinh tế, hợp tác đầu tư với các nước khu vực Đông Nam Á.

CỬA NGÕ CỦA TÂY NGUYÊN ĐẠI NGÀN

Buôn Ma Thuột được Chính phủ định vị là thủ đô trung tâm của Tây Nguyên, vị trí vàng sẵn sàng mọi hành trình kết nối Tây Nguyên đại ngàn với cả nước và quốc tế.

Đường bộ:

+ 3.5 giờ: Thành phố Gia Lai

+ 4 giờ: Thành phố Nha Trang

+ 5 giờ: Thành phố Đà Lạt

Đường hàng không:

+ 35 phút: Thành phố Hồ Chí Minh

+ 45 phút: Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Vinh

+ 60 phút: Thành phố Cần Thơ, Thành phố Huế

+ 80 phút: Thủ đô Hà Nội

+ 90 phút: Thành phố Hải Phòng

TRUNG TÂM TUYẾN ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH CỦA THỦ PHỦ NÔNG SẢN TỶ ĐÔ

Địa thế tự nhiên giúp Đắk Lắk có thể trở thành cửa ngõ kết nối Tây Nguyên đại ngàn với cả nước và quốc tế. Nhắm khẳng định vị thế của tỉnh với các vùng trong cả nước, hạ tầng giao thông kết nối giữa Đắk Lắk được định hướng mang tầm chiến lược để có thể kết nối thuận tiện, dễ dàng.

Nhiều dự án hạ tầng giao thông đã được Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt như: xây dựng đường cao tốc Đắk Lắk – Khánh Hòa; nâng cấp mở rộng quốc lộ 27, quốc lộ 29; xây dựng trục đường sắt Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh (Đà Nẵng – Kon Tum – Đắk Lắk – Bình Phước và tuyến nhánh Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa); phát triển Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành Cảng hàng không quốc tế; đầu tư kết cấu hạ tầng cửa khẩu Đắk Ruê.

Đây chính là cơ sở giúp Đắk Lắk đẩy mạnh liên kết vùng, kết nối kinh tế – văn hóa với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam và các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

VÙNG CHUYÊN CANH NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN

Tại “Hội nghị đối thoại với nông dân” vào tháng 9/2020, Thủ tướng Chính Phủ đã nhận định: Tây Nguyên được đánh giá là vùng có tiềm năng, lợi thế lớn để phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng công nghệ cao đối với các loại nông sản: cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, ca cao, bơ, sầu riêng…

Giá trị tổng sản phẩm nông sản của Tây Nguyên năm 2020 đạt 22.3 ngàn tỷ đồng. Do vậy, Tây Nguyên đang trở thành vùng chuyên canh lớn về các mặt hàng nông sản, góp phần quan trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của cả nước, đồng thời từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm.

MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

MẶT BẰNG NHÀ LIÊN KẾ TESLA

MẶT BẰNG CĂN THƯỜNG

Tổng diện tích: 5m x 25m

Bao gồm:

+ 1 phòng khách

+ 1 phòng ăn

+ 1 phòng bếp

+ 4 phòng ngủ

+ 5 WC

+ 1 phòng giặt phơi

+ 1 phòng đa năng

Diện tích sân vườn: 43.93 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 350.9 m2

Diện tích ban công, sân thượng: 43.21 m2

Mặt bằng tầng 1:

+ Diện tích sàn: 81.08 m2

+ Diện tích sân vườn: 43.93 m2

Mặt bằng tầng 2:

+ Diện tích sàn: 77.63 m2

+ Diện tích ban công: 17.54 m2

Mặt bằng tầng 3:

+ Diện tích sàn: 80.63 m2

+ Diện tích ban công: 8.43 m2

Mặt bằng tầng 4:

+ Diện tích sàn: 68.26 m2

+ Diện tích ban công: 17.33 m2

MẶT BẰNG CĂN GÓC

Tổng diện tích: 6.2m x 22m

Bao gồm:

+ 1 phòng khách + 1 phòng ăn

+ 1 phòng bếp + 4 phòng ngủ + 5 WC

+ 1 phòng giặt phơi

+ 1 phòng đa năng + 1 phòng sinh hoạt

Diện tích sân vườn: 87.51 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 281.80 m2

Diện tích ban công, sân thượng: 50.06 m2

Mặt bằng tầng 1:

+ Diện tích sàn: 69.54 m2

+ Diện tích sân vườn: 87.51 m2

Mặt bằng tầng 2:

+ Diện tích sàn: 74.60 m2

+ Diện tích ban công: 16.49 m2

Mặt bằng tầng 3:

+ Diện tích sàn: 74.60 m2

+ Diện tích ban công: 8.66 m2

Mặt bằng tầng 4:

+ Diện tích sàn: 63.06 m2

+ Diện tích ban công: 24.91 m2

Mặt bằng mái:

+ Diện tích sàn: 63.06 m2

+ Diện tích ban công: 24.91 m2

MẶT BẰNG NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ CANTATA

MẶT BẰNG CĂN THƯỜNG

Tổng diện tích: 5m x 22m

Bao gồm:

+ 1 phòng khách

+ 1 phòng ăn

+ 1 phòng bếp

+ 3 phòng ngủ

+ 5 WC

+ 1 phòng giặt phơi

+ 1 phòng đa năng

Diện tích sân vườn: 22 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 416.18 m2

Diện tích ban công, sân thượng: 36.56 m2

Mặt bằng tầng 1:

+ Diện tích sàn: 88 m2

+ Diện tích sân vườn: 22 m2

Mặt bằng tầng lửng:

+ Diện tích sàn: 53.30 m2

+ Diện tích ban công: 0 m2

Mặt bằng tầng 2:

+ Diện tích sàn: 80.60 m2

+ Diện tích ban công: 11.56 m2

Mặt bằng tầng 3:

+ Diện tích sàn: 82.56 m2

+ Diện tích ban công: 5.8 m2

Mặt bằng tầng 4:

+ Diện tích sàn: 70.16 m2

+ Diện tích ban công: 19.2 m2

MẶT BẰNG CĂN GÓC

Tổng diện tích: 6.2m x 22m

Bao gồm:

+ 1 phòng khách

+ 1 phòng ăn

+ 1 phòng bếp

+ 3 phòng ngủ

+ 5 WC

+ 1 phòng giặt phơi

+ 1 phòng đa năng

Diện tích sân vườn: 27.28 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 483.99 m2

Diện tích ban công, sân thượng: 80.25 m2

Mặt bằng tầng 1:

+ Diện tích sàn: 99.62 m2

+ Diện tích sân vườn: 27.28 m2

Mặt bằng tầng lửng:

+ Diện tích sàn: 66.6 m2

+ Diện tích ban công: 1.24 m2

Mặt bằng tầng 2:

+ Diện tích sàn: 87.98 m2

+ Diện tích ban công: 32.28 m2

Mặt bằng tầng 3:

+ Diện tích sàn: 90.1 m2

+ Diện tích ban công: 9.03 m2

Mặt bằng tầng 4:

+ Diện tích sàn: 62.44 m2

+ Diện tích ban công: 37.7 m2

TIỆN ÍCH CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ, CHUẨN MỰC CAO CẤP

Để có thể kiến tạo ra Thành phố mẫu mực, Trung Nguyên Legend rất quan tâm và coi trọng về cơ sở hạ tầng chung thuộc Thành phố Cà phê. Nơi đây chính là khu đô thị đầu tiên và duy nhất tại khu vực Tây Nguyên áp dụng hệ thống điện ngầm và trạm hợp bộ chất lượng, hiện đại nhất Việt Nam cùng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn và công nghệ Đan Mạch.

HỆ THỐNG ĐƯỜNG NỘI KHU CHUẨN QUỐC TẾ RỘNG NHẤT VIỆT NAM – 50M

Với tiêu chí: quyền được sống trong những không gian nghỉ dưỡng sinh thái không chỉ là đặc quyền dành cho người giàu có mà là quyền của tất cả mọi người. Chính Vì vậy, các tuyến đường nội khu của Thành phố Cà phê được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của mọi người, đặc biệt ưu tiên người khuyết tật và bảo đảm an toàn cho trẻ em. Tại Thành phố Cà phê, đường nội khu là một phần trong không gian kiến trúc chữa lành của dự án nên đưỢC quan tâm tỉ mỉ tới từng viên gạch, từng loại cây.

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH NỘI KHU ĐẶC BIỆT, KHÁC BIỆT VÀ DUY NHẤT

Cánh cửa của Thành phố Cà phê chào đón các cư dân đến với những không gian sống – nghỉ dưỡng sinh thái độc đáo, hài hòa với tự nhiên và văn hóa bản địa.

Dù trong bất kỳ không gian nào ở nơi đây, từ nhà ở liên kế, nhà phố thương mại, biệt thự, hay văn phòng làm việc… đều giúp thúc đẩy tư duy sáng tạo và hướng mọi người tới những giá trị Chân – Thiện – Mỹ của con người.

Bảo tang thế giới Cà phê, Zen garden, Cưỡi ngựa Ả Rập, Gym, yoga, Bắn cung, Trường mầm non Loving, Trường tiểu học Happy, Golf, Trung tâm thương mại, Khách sạn, Khu vui chơi trẻ em, Suối nước thuần khiết, Khu vườn ươm, Cồng chào, Bãi đỗ xe,…

Zen Garden: Chữa lành Thân – Tâm – Trí bằng nghệ thuật làm vườn từ thiên nhiên.

Rất nhiều thành phố lớn trên thế giới có công viên và vườn hoa đẹp, một số nơi còn có rừng cây và khu vực hoang dã. Paris có Bois de Boulogne, London có công viên Hyde, thành phố New York có công viên Trung tâm do nhà thiết kế cảnh quan đại tài Frederick Law Olmsted thiết kế. Ông từng nói rằng:

“Khi thưởng thức phong cảnh, tâm trí được kích hoạt tự nhiên mà vẫn được rèn luyện, được xoa dịu mà vẫn trở nên phấn chấn, theo đó, qua tác động của tâm trí đến cơ thể, toàn bộ hệ thống được nghỉ ngơi và tiếp thêm sinh lực. Nói cách khác, công viên là nơi vô cùng dễ chịu và giúp chúng ta phục hồi sức khỏe.”

Tiên phong kiến tạo thú chơi thượng lưu

+ Bắn cung: Trung tâm đào tạo những nhà vô địch. Cưỡi ngựa Ả Rập: Thú chơi quý tộc chỉ có ở Thành phố Cà phê.

+ Golf Stimulator Area: Nơi đào tạo thú chơi thế hệ mới. Gym: Tiện ích tái tạo năng lượng đẳng cấp, chuẩn quốc tế.

Thăng hoa giá trị cuộc sống

Mô hình trung tâm thương mại thượng đỉnh hội tụ những yếu tố khác biệt – đặc biệt giúp thay đổi tư duy và thói quen mua sắm của tầng lớp thượng lưu. Cùng với những tiện ích chưa từng có ngay trong nội khu, cư dân Thành Phố Cà Phê còn được nhận các lợi ích cộng hưởng từ hệ sinh thái của Tập Đoàn Trung Nguyên Legend như ưu đãi đặc biệt tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, Cổng trời Merak Eden, Legend Coffee Tour, chuỗi hệ thống cà phê Trung nguyên Legend, Làng cà phê, Hệ thống E – Coffee, Thác Dray Nur, Gia Long…

Trường mầm non Loving & Trường tiểu học Happy

“Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức, khao khát truy cầu và sẻ chia chân lý”?

– Nhà sáng lập – Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend – Đặng Lê Nguyên Vũ

Duy nhất tại Việt Nam có một thành phố mà trường học được quy hoạch tại vị trí trái tim của thành phố ấy – Thành phố Cà phê. Cả hai ngôi trường tại trong khuôn viên dự án đều được Mass Design Group – tập đoàn kiến trúc chữa lành số 1 thế giới thiết kế với tiêu chí: kiến trúc cần thích hợp với phương pháp giáo dục được chắt lọc từ các nền giáo dục ưu việt nhất trên thế giới.

Không gian, kiến trúc của trường học phải thúc đẩy được: giáo dục tự nguyện, coi trọng sự phát triển cá nhân, tính tự lập, giáo dục trẻ đạo đức, trách nhiệm với xã hội… Cảm tác về một ngôi trường mang đến tình yêu thương – hạnh phúc – niềm vui mỗi ngày đến trường.

Bảo tàng Thế giới Cà phê

“Bảo tàng sống lớn nhất, sống động và độc đáo nhất!”- Hãng thông tấn AP (Hoa Kỳ).

Với định vị là một “bảo tàng của tương lai”, Sống – Mở – Tương tác, Bảo tàng Thế giới Cà Phê đã trở thành công trình kiến trúc biểu tượng cho ngành cà phê Việt Nam và đang từng bước xây dựng để trở thành di sản văn hóa toàn cầu, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Thư viện ánh sáng

Hàng nghìn cuối sách quý trong tủ sách Nền tảng đổi đời sẽ giúp kiến tạo nguồn năng lượng xây dựng nền tảng tri thức vững chắc, giúp mỗi cá nhân phát triển bản thân một cách toàn diện, bền vững, hướng đến những giá trị Chân – Thiện -Mỹ cả về Thân – Tâm – Trí và kiến tạo cuộc sống giàu có, hạnh phúc thật sự.

THIẾT KẾ CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

TRIẾT LÝ KIẾN TRÚC CHỮA LÀNH

Với định hướng trở thành Khu đô thị sinh thái văn hóa đầu tiên tại Việt Nam, Thành phố Cà phê được xây dựng trên triết lý kiến trúc chữa lành. Một trong những tiêu chí quan trọng của trường phái kiến trúc này là không gian được kết nối hài hòa với tự nhiên, thông qua việc sử dụng chất liệu xây dựng, từ đó tạo nên không gian lành mạnh về thẩm mỹ, công năng và cách hưởng thụ. Kiến trúc chữa lành hướng đến 2 vấn đề chính trong hành trình chữa lành là sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi sống trong không gian kiến trúc này giúp chủ nhân thúc đẩy quá trình phục hồi, bảo vệ sức khỏe, loại bỏ sự căng thẳng từ môi trường, vì sự phát triển khỏe mạnh về Thân – Tâm – Trí của con người thông qua mọi giác quan từ mùi hương, màu sắc, chất liệu, hình khối, đường nét,…

SỰ KẾT HỢP HOÀN HẢO CỦA THIÊN NHIÊN VÀ KIẾN TRÚC CHỮA LÀNH

Ở Thành phố Cà phê, từ ý tưởng quy hoạch, thiết kế kiến trúc, hạ tầng, môi trường cảnh quan đều được chăm chút tỉ mỉ. Từ việc chọn loại cây cỏ mang dược tính chữa lành và bền vững với thời gian để trồng đến việc chọn chất liệu nào để sử dụng cho thân thiện với môi trường. Tất cả nhằm tạo nên những không gian sống sinh thái, tỉnh thức… trong một đô thị để đời. Suối nước thuần khiết của vùng đất “long mạch” chảy ngang qua như một dải lụa – món quà của tự nhiên giúp hình thành nên hệ sinh thái hoàn hảo.

Hơn 50% diện tích phủ xanh gồm: hồ nước, công viên văn hóa du lịch sinh thái, công viên cây xanh giúp con người có thể trở về với thiên nhiên, sống cùng với thiên nhiên. Mật độ xây dựng thấp để nhường chỗ cho cây xanh bao phủ cùng diện tích mặt nước tới hơn 50% diện tích toàn dự án, nơi đây tạo ra không gian sống – làm việc – nghỉ dưỡng – sinh hoạt để mọi người, mọi nhà đều được hưởng những điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Thành phố cà phê – vị trí đầu rồng hội tụ sinh khí đất trời – khơi dậy nguồn năng lượng tỉnh thức.

NHÀ LIÊN KẾ TESLA – KHÔNG GIAN SỐNG TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG

Tổng số lượng: 320

Tổng diện tích: 105 – 165 m2

Dấu ấn vĩ nhân Tesla

+ Khu nhà liên kế được cảm tác từ tên vĩ nhân Nikola Tesla – một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện người Mỹ gốc Serb. Nikola Tesla được biết đến với nhiều đóng góp mang tính cách mạng trong lĩnh vực điện và từ trường trong cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

+ Tránh xa những ôn ào của nhịp Sống đô thị được sống trong khu nhà liền kề Tesla, cư dân sẽ cảm nhận trọn vẹn không khí yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên và tính thức đến tình phát giây.

+ Mảng xanh thiên nhiên được thiết kế kỹ lưỡng trên từng mét vuông đất nhằm tối ưu việc sử dụng không gian và giảm chi phí năng lượng cho ngôi nhà.

Nội thất tinh tế đến từng chi tiết

Nội thất nhà liên kế Tesla được thiết kế tinh giản, nhưng đầy đủ tiện nghi với sự hợp tác đặc biệt của Trung Nguyên Legend và các nhà cung cấp nội thất hàng đầu thế giới.

NHÀ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ CANTATA – ĐIỂM SÁNG KINH TÀI TẠI THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

Tổng số lượng: 232

Tổng diện tích: 110 – 160 m2

Phố vàng thương mại Cantata: Nơi hội tụ sầm uất những thương hiệu mua sắm nổi tiếng.. Đất khai lộc kinh tài vạn phát.

Trường đoạn âm nhạc đầu tiên về Cà phê

Khu nhà liên kế thương mại được cảm tác từ tên bản nhạc đầu tiên trên thế giới viết về Cà phê – The Cantata Coffee, do nhà soạn nhạc tài ba người Đức Johann Sebastian Bach – sáng tác năm 1723. Ngự trị trên mặt tiền trục đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Cantata là nơi tập trung những cửa hàng thời trang, dịch vụ cao cấp giữa lòng Thành phố Cà phê và Thủ phủ Cà phê Buôn Ma Thuột.

Khu đô thị No.1 đến từ The No.1 Coffee

Khu phố Cantata là nơi tập trung những cửa hàng thời trang cao cấp như các con phố thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới như phố Milan, Marylebone High, và Welbeckt. Từ cửa tiệm của một người thợ lành nghề cho đến những thương hiệu thời trang triệu đô, hay chỉ đơn giản là một cửa hàng chocolate làm tại nhà, cho đến quán phở thân thuộc nhất… tất cả đều mang một sự hòa hợp nhẹ nhàng, tạo nên giá trị kinh tài khác biệt cho các khu phố Cantata.

Hơi thở của sự sang trọng giữa Tây Nguyên đại ngàn

Sự kết hợp tinh tế các sản phẩm nội thất hàng đầu thế giới sẽ mang lại không gian sống thịnh vượng, giàu có và đẳng cấp cho cư dân.

NHÀ MẪU CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

ĐỊA CHỈ: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.

Quý Anh Chị có nhu cầu tham quan thực tế nhà mẫu dự án Thành phố Cà phê an cư như nghỉ dưỡng, xin vui lòng liên hệ ngay với Chuyên viên tư vấn Interreal để được hỗ trợ đang ký lịch tham gia sớm nhất.

THỰC TẾ CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

GIAI ĐOẠN 1: 2017 – 2021

+ Hoàn thành kết cấu hạ tầng kỹ thuật quy mô 194 ha. Hoàn thành xây dựng Bảo tàng thế giới Cà phê.

+ Hoàn thành các hạng mục tiện ích: ZEN GARDEN, Sân cưỡi ngựa A Rập, khu tập Golf Yoga Gym, Bắn cung.

+ Hoàn thành xây dựng 405 căn nhà liên kế Tesla và Nhà phố thương mại Cantata.

+ Hoàn thành khu giáo dục trường mầm non và tiểu học Loving & Happy. Các hạng mục trung tâm thương mại dịch vụ.

GIAI ĐOẠN 2: 2021 – 2026

+ Hoàn thành xây dựng… căn Nhà liên kế Tesla và Nhà phố thương mại Cantata.

+ Hoàn thành xây dựng 82 biệt thự.

+ Hoàn thành khu nhà ở tái định cư kết hợp làng văn hoá du lịch.

+ Hoàn thành khu trung tâm thương mại và khách sạn. nghỉ dưỡng

+ Hoàn thành công viên sinh thái văn hoá cà phê.

Tiến độ xây dựng tại Thành phố Cà phê thay đổi từng ngày. Để được cập nhật những tin tức và hình ảnh mới nhất về dự án, Quý Anh Chị khách hàng, nhà đầu tư hãy gọi ngay cho Chuyên tư vấn Interreal hoặc để lại email để được cập nhật thường xuyên.

GIÁ BÁN CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

GIÁ BÁN DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

Giá bán đã bao gồm thuế VAT

+ TES01-01 (161,51 m2): 12.142.597.175 VNĐ

+ TES01-02 (116,92 m2): 7.950.361.960 VNĐ

+ TES01-03 (117,68 m2): 7.988.179.940 VNĐ

+ TES01-04 (118,66 m2): 8.036.945.230 VNĐ

+ TES01-05 (119,88 m2): 8.097.653.040 VNĐ

+ TES01-06 (121,33 m2): 8.169.805.765 VNĐ

+ TES01-07 (123 m2): 8.252.905.800 VNĐ

+ TES01-08 (124,91 m2): 8.347.948.355 VNĐ

+ TES01-09 (178,95 m2): 13.219.909.575 VNĐ

+ TES01-14 (125 m2): 8.256.726.800 VNĐ

+ TES01-15 (125 m2): 8.256.726.800 VNĐ

+ TES01-17 (125 m2): 8.256.726.800 VNĐ

+ TES01-20 (125 m2): 8.603.226.800 VNĐ

+ TES01-21 (125 m2): 8.603.226.800 VNĐ

+ TES03-05 (127,96 m2): 8.573.165.320 VNĐ

+ TES03-07 (136,9 m2): 9.256.433.350 VNĐ

+ TES09-01 (156,2 m2): 11.886.749.600 VNĐ

+ TES09-02 (116,1 m2): 7.748.643.750 VNĐ

+ TES09-03 (118,86 m2): 7.882.157.370 VNĐ

+ TES09-12 (125 m2): 8.256.726.800 VNĐ

+ TES09-27 (125 m2): 8.487.726.800 VNĐ

+ TES09-28 (125 m2): 8.487.726.800 VNĐ

+ TES09-29 (125 m2): 8.487.726.800 VNĐ

+ TES09-30 (125 m2): 8.487.726.800 VNĐ

+ TES09-31 (125 m2): 8.487.726.800 VNĐ

+ CAN03-01 (139,58 m2): 17.179.768.190 VNĐ

+ CAN03-02 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-15 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-16 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-17 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-18 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-19 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-20 (110 m2): 12.651.696.200 VNĐ

+ CAN03-22 (139,59 m2): 13.891.731.315 VNĐ

+ CAN03-23 (110 m2): 10.059.876.200 VNĐ

+ CAN03-24 (110 m2): 10.059.876.200 VNĐ

+ CAN03-26 (110 m2): 10.059.876.200 VNĐ

+ CAN03-28 (110 m2): 10.059.876.200 VNĐ

+ CAN03-29 (110 m2): 10.059.876.200 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

+ Tất cả khách hàng mua sản phẩm đều có cơ hội nhận phiếu rút thăm trúng thưởng xe Harley Davidson.

+ Chính sách mua sỉ:

Mua từ 2-3 sản phẩm: chiết khấu 1%. Mua từ 4-6 sản phẩm: chiết khấu 2%. Mua từ 7-9 sản phẩm: chiết khấu 3%. Mua trên 10 sản phẩm: thỏa thuận

+ Tất cả chiết khấu thanh toán, mua sỉ đều được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm chưa bao gồm VAT.

+ Chính sách mua sỉ chỉ áp dụng với khách hàng mua cùng lúc nhiều sản phẩm, hoặc khoảng cách giữa các đợt mua không quá 30 ngày.

+ Chính sách mua sỉ có áp dụng đối với nhóm khách hàng và chỉ áp dụng khi nhóm Khách có quan hệ huyết thống gồm: Tứ thân phụ mẫu, anh chị em ruột hoặc anh chị em vợ/chồng.

Quý Anh Chị khách hàng và nhà đầu tư hãy liên hệ Interreal để cập nhật Thông tin mới nhất, những vị trí đẹp và giá tốt nhất thị trường.

LỊCH THANH TOÁN CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO THỜI GIAN CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY

Khách hàng tham gia thanh toán theo phương thức này được chiết khấu 5% vào giá bán.

Đợt 1:

+ Khi ký thỏa thuận đặt cọc: thanh toán 200 triệu.

+ Khi ký Hợp đồng mua bán (sau 7 ngày kể từ đợt 1): thanh toán 10%

Đợt 2: Sau 3 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10%

Đợt 3: Sau 6 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10%

Đợt 4: Sau 9 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10%

Đợt 5: Sau 12 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10%

Đợt 6: Sau 15 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 45%

Đợt 7: Sau 18 tháng kể từ Đợt 1 và nhận GCN QSH, thanh toán 5%

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY

Khách hàng tham gia thanh toán theo phương thức này được chiết khấu 5% vào giá bán.

Đợt 1: Khi ký Thỏa thuận đặt cọc, thanh toán 200 triệu.

Đợt 2: Khi ký Hợp đồng mua bán (sau 7 ngày kể từ đợt 1): thanh toán 10%

Đợt 3: Thanh toán 15%. + Đổ bê tông tầng lửng đối với Cantata

+ Đổ bê tông tầng 2 đối với Tesla

Đợt 4: Thanh toán 20%. + Đổ bê tông tầng 2 đối với Cantata

+ Đổ bê tông tầng 3 đối với Tesla

Đợt 5: Đóng mái, thanh toán 20%

Đợt 6: Giao nhà, thanh toán 30%

Đợt 7: Khi nhận sổ hồng, thanh toán 5%

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THAM GIA VAY CĐT TÀI TRỢ LÃI SUẤT

Đợt 1: Khách hàng thanh toán 200 triệu. + Khi ký thỏa thuận đặt cọc

+ Khi ký Hợp đồng mua bán (sau 7 ngày kể từ đợt 1)

Đợt 2: Sau 3 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10% (khách hàng 2%, Ngân hàng 8%)

Đợt 3: Sau 6 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10% (khách hàng 2%, Ngân hàng tài trợ 8%)

Đợt 4: Sau 9 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10% (khách hàng 2%, Ngân hàng tài trợ 8%)

Đợt 5: Sau 12 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 10% (khách hàng 2%, Ngân hàng  8%)

Đợt 6: Sau 15 tháng kể từ Đợt 1, thanh toán 45% (khách hàng 2%, Ngân hàng tài trợ 43%)

Đợt 7: Sau 18 tháng kể từ Đợt 1 và nhận GCN QSH, Ngân hàng tài trợ 5%

  • Chính sách ưu đãi lãi suất

Lãi suất ưu đãi: Khách hàng được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong vòng 18 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Biên độ sau ưu đãi: 3.59%/năm

Phí TNTH:

+ Phí phạt trả nợ trước hạn đối kỳ hạn 18 tháng hỗ trợ lãi suất của CĐT: là 1%/Số tiền TNTH

+ Phí phạt sau thời gian hỗ trợ với kỳ hạn 18 tháng của CĐT:

– Năm thứ 2: 3%/Số tiền TNTH (từ tháng thứ 19 đến tháng thứ 24)

– Năm thứ 3: 2,5%/Số tiền TNTH

– Năm thứ 4: 2%/Số tiền TNTH

– Năm thứ 5: 1,5%/Số tiền TNTH – Năm thứ 6: Miễn phí

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THAM GIA THANH TOÁN TRƯỚC HẠN GIAO NHÀ

Khách hàng thanh toán trước hạn giao nhà từ 3 kỳ thanh toán liên tiếp trở lên:

+ Lãi suất tương ứng: 6%/ năm

+ Cách tính tỷ lệ chiết khấu: Số tiền đến hạn x số ngày thanh toán sớm x 6%/360

Khách hàng thanh toán trước hạn giao nhà từ 2 kỳ thanh toán liên tiếp:

+ Lãi suất tương ứng: 5%/ năm

+ Cách tính tỷ lệ chiết khấu: Số tiền đến hạn x số ngày thanh toán sớm x 5%/360

Khách hàng thanh toán trước hạn giao nhà từ 1 kỳ thanh toán liên tiếp:

+ Lãi suất tương ứng: 2%/ năm

+ Cách tính tỷ lệ chiết khấu: Số tiền đến hạn x số ngày thanh toán sớm x 2%/360

  • Hình thức ưu đãi: Chiết khấu trực tiếp trên số tiền thanh toán theo Hợp đồng tương ứng với số kỳ và số ngày thanh toán sớm, điều kiện khách hàng bắt buộc phải ký phụ lục bổ sung và điều chỉnh tiến độ thanh toán.

Ghi chú:

+ Ngân hàng cho vay mua nhà: Chương trình ưu đãi vay ngân hàng do Seabank… tài trợ.

+ Mức cho vay 80% giá bán sản phẩm và thời gian lên tới 35 năm.

+ Ngân hàng giải ngân sau khi khách hàng ký hợp đồng mua bán.

+ Số tiền phải đóng theo Hợp đồng mua bán là số tiền bao gồm thuế VAT.

+ Số tiền phải đóng theo HĐ Cọc/ Hợp đồng mua bán là số tiền bao gồm thuế VAT.

Quý anh chị và nhà đầu tư quan tâm dự án xin hãy liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Interreal để kết nối suất ngoại giao và được tư vấn đầu tư hiệu quả. Các chuyên viên sẽ hỗ trợ đưa ra phương án tài chính phù hợp nhất cho bài toán đầu tư và an cư của Anh Chị.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN THÀNH PHỐ CÀ PHÊ

TẦM NHÌN

Thành phố Cà phê điểm đến hội tụ của những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới, mang tầm vóc quốc tế, chứa đựng tâm huyết và tinh thần Phụng sự, tri ân nơi khai nghiệp của Tập đoàn Trung Nguyên Legend; là khu đô thị lõi của vùng Tây Nguyên với mục tiêu hiện thực hóa khát vọng đưa Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ Cà phê toàn cầu.

Kiến tạo nên một Thành phố Mẫu mực – Cộng đồng Tỉnh thức với những không gian sống sinh thái Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất chưa từng có tại Việt Nam theo lối sống Xanh – Bản sắc – Thịnh vượng, tập trung vào chất lượng và sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên để đem đến cho cư dân sự giàu có về Thân – Tâm – Trí từ trong Ý tưởng Kiến trúc, Chất liệu, Hạ tầng xây dựng, Môi trường tổng thể nhằm mang đến sức khỏe viên mãn và sự giàu có toàn diện cho cư dân.

Thành phố Cà phê không chỉ đóng góp nhiều mặt vào nền kinh tế của thành phố Buôn Ma Thuột, đặc biệt trong lĩnh vực kết nối mậu dịch ngành cà phê trong nước, quốc tế. Cao cả hơn nơi đây được xây dựng để trở thành Thành phố mẫu mực – Cộng đồng Tỉnh thức thông qua Tủ sách Văn Minh Tâm và Thư Viện Ánh Sáng – nơi hội tụ, tôn vinh giá trị tri thức của nhân loại, đem đến nguồn năng lượng tri thức có thể kiến tạo những nền tảng vật chất, rèn luyện thể chất, thay đổi theo lối sống mới.

KIỆT TÁC KIẾN TRÚC TRƯỜNG TỒN QUA THỜI GIAN – DẤU ẤN ĐỘC BẢN NGAY VÙNG LÕI CỦA TÂY NGUYÊN

Trung Nguyên Legend tin rằng kiến trúc có thể chữa lành và thay đổi lối sống, giúp con người tiêu trừ bệnh tật và sống lâu, sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn. Do vậy, quy hoạch và các thiết kế kiến trúc của Thành phố Cà phê được xây dựng trên nền tảng vì những giá trị trường tồn của con người. Cộng đồng cư dân tại Thành phố Cà phê sẽ được trải nghiệm không gian kiến trúc không chỉ để ở mà để sống thành công và hạnh phúc thật sự.

TUYỆT PHẨM KIẾN TRÚC SINH THÁI KHÁC BIỆT - ĐẶC BIỆT

Thành phố Cà phê – nơi hội tụ những không gian sống Đặc biệt – Khác biệt – Duy nhất chưa từng có tại Việt Nam theo lối sống Xanh – Bản Sắc – Thịnh Vượng, tập trung vào chất lượng sống, sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

NƠI TẦM NHÌN TRI THỨC HÒA CÙNG TINH HOA VĂN HÓA BẢN ĐỊA

Buôn Ma Thuột – vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng nét đẹp hoang sơ, hùng vĩ và độc đáo, riêng biệt. Là một tập đoàn khai nghiệp ở vùng đất huyền thoại này, Trung Nguyên Legend thấu cảm, hiểu rõ những tinh hoa văn hoá bản địa.

Cùng với tầm nhìn được đúc kết trong suốt quá trình nghiên cứu, học hỏi tri thức nhân loại, Trung Nguyên Legend đã khởi tạo thành công trung tâm văn hoá cộng đồng thuộc khuôn viên Thành phố Cà phê. Đó chính là Bảo tàng Thế giới Cà phê – Bảo tàng của tương lai – biểu tượng cho ngành cà phê Việt Nam.

Chỉ trong 02 năm đi vào hoạt động, Bảo tàng Thế giới Cà phê: Đón 1 triệu lượt khách tới thăm từ hơn 20 quốc gia trên thế giới và trở thành trung tâm phát triển văn hóa cộng đồng của tỉnh Đắk Lắk; biểu tượng của ngành Cà phê Việt Nam và được lựa chọn của các cấp lãnh đạo Trung Ương, các Đại sứ, Lãnh sự… khi đến Tây Nguyên Năm 2019 đã góp phần gia tăng gần 40% lượng khách du lịch tới Đắk Lắk So với năm 2018, góp phần ghi tên TP. Buôn Ma Thuột lên bản đồ cà phê thế giới. Đây là nền tảng để chúng ta tin về tầm nhìn tri thức và sứ mệnh kiến tạo cộng đồng tỉnh thức của Thành phố Cà phê.

CỘNG ĐỒNG TỈNH THỨC – NƠI HỘI TỤ CỦA GIỚI THƯỢNG LƯU

Trên vùng đất sinh ra những hạt cà phê được hấp thụ năng lượng từ đất núi lửa hàng triệu năm, cư dân sẽ tìm thấy không gian sống định tâm giữa cuộc sống náo nhiệt. Tránh xa những ồn ào, khói bụi, Thành phố Cà phê trở thành nơi sinh sống lý tưởng cho cư dân, là nơi tìm về với lối sống tỉnh thức đích thực.

Hiện nay chúng tôi đang là đơn vị phân phối chính thức các loại hình sản phẩm của dự án THÀNH PHỐ CÀ PHÊ với vị trí đẹp và đầy tiềm năng lợi nhuận cũng như giá trị gia tăng bứt phá giới hạn thời gian. Quý khách đang quan tâm dự án vui lòng để lại thông tin. Chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất.

FILE MẶT BẰNG CHẤT LƯỢNG CAO – BẢNG GIÁ CẬP NHẬT MỚI NHẤT – SUẤT NGOẠI GIAO CĐT – ĐĂNG KÝ NHẬN LỊCH MỞ BÁN – THAM QUAN NHÀ MẪU

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI VÀ TƯ VẤN DỰ ÁN

Quý anh chị vui lòng điền đầy đủ và chính xác thông tin bên dưới để nhận tư vấn dự án